• Forside  >
  • Gratis læssemaskine

Få din egen adgang til læssemaskinen med et læssekort

Kan bruges på alle vores Materialepladser, ganske gratis

Sådan gør du:

  • Ta' læssekortfolderen og opret dig, mens du er på pladsen.
  • Du finder folderen ved porten til læssemaskinen.
  • Scan QR-koden på side 2 og udfyld skemaet med dine oplysninger, samt nummeret på læssekortet, som sidder i folderen.
  • Efter du har sendt bestillingen, får du en mail fra os, som du skal bekræfte.
  • Når det er sket, virker dit læssekort på alle vores Materialepladser.
  • Du kan nu bruge læssemaskinen 24/7/365 - ganske gratis.
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
By
Telefon
Mail
Bekræft mail
Læssekortnummer
Indtast nummeret på kortet fra folderen, som du finder på pladsen ved porten til læssemaskinen.
Kommentar
Betingelser
Indehaveren af et læssekort skal være fyldt 18 år. Kortet er personligt, og må aldrig overdrages til andre. Brug af læssemaskinen er på eget ansvar, og der skal udvises agtpågivenhed. Sker der ændringer i bopæl, mail, telefon osv. skal dette staks oplyses til Materialepladsen A/S via mail til info@materialepladsen.dk.
Materialepladsen A/S opbevarer personlige oplysninger så længe læssekortet er aktivt, hvorefter alle data vil blive slettet.